ร้านแอนเบเกอรี่ (Ann-bakery)     

เราใส่ใจคุณภาพ และรสชาติ...เสมือนคุณคือคนในครอบครัว
Ann-bakery ผลิตสินค้าบริการให้คุณได้อิ่มอร่อย สดใหม่ทุกวัน


   

ไม่ว่าจะเป็นงานไหนๆ ของคุณ ทั้งจัดเบรกในการประชุม อบรม สัมมนา
งานเลี้ยงรับรอง หรือว่าวันเกิด
เราผลิตและจำหน่ายขนมปัง พาย เดนิช
 เค็ก คุ๊กกี้ หลากหลายรส ให้คุณได้ลิ้มลอง...
สะดวกมาซื้อหาด้วยตัวเองหรือจะโทรสั่ง Order ล่วงหน้าเพื่อกันความ
ผิดหวัง แอนเบเกอรี่ (Ann-bakery) ใส่ใจการผลิตและเน้นความสะอาด
จนได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย จากกรุงเทพมหานคร  
 


ร้านแอนเบเกอรี่ 304/47-48 หมู่บ้านการเคหะท่าทราย (หลังมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์)

ถ.ประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. Tel. 02 589 9405, 081 636 3185
e-mail. ann-bakery1@hotmail.com; ann@annbakery.th.com